ESTAFETA - Samen over de finish
Dialoog + Draagvlak = Daadkracht

Daadkracht en samenwerking, het werkelijk uitvoeren van ideeën en kansen, gaat regelmatig verloren door het ontbreken van gezamenlijk draagvlak en goede communicatie onderling. De oplossing is het werkelijk verbinden van mensen, daarbij is communicatie in de vorm van dialogen essentieel. De dialoog verbindt: persoonlijk, zowel mens als omgeving. Ontmoet...

De schoen die mij past gezien door andermans ogen

Ik ben waar mijn voeten zijn, mijn hart is mijn kompas.

Waarnemen
Voelen
Luisteren
Zien
Ruiken
Proeven
Leven
Dialoog
Dromen
Durven
Denken
Doen

Genieten
Zijn